Handicapfaciliteter

Solrød Bio har gode handicapfaciliteter.

Der er stolelift ned til biografen - brug blot kaldeknappen på væggen ved liften, så kommer vi og hjælper.

 

Der er handicaptoilet.

 

Teleslynge. 

 

 

 

 

Og kørestolen er der god plads til i salen.
Det vil altid være en god ide at reservere pladser ud til gangarealet, eventuelt på de korte rækker.

 

Hvis du som handikappet har behov for en handikaphjælper til at komme i Solrød Bio,
betaler Solrød Bio billetten for din hjælper mod, forevisning af gyldigt ledsagerkort.

Hvis der er noget, du kunne ønske anderledes, beder vi dig kontakte os, så vi kan rette op på situationen.